FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Initiatiefadvies betreffende het Plan voor Herstel en Veerkracht – luik "investeringsprojecten"

Publication date: 
23/03/2021 - 14:00
  • Op eigen initiatief
  • Met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep ad hoc herstelplan
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO op 23/03/2021