FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Initiatiefadvies betreffende het plan voor herstel en veerkracht – luik "Structurele hervormingen"

Publication date: 
12/04/2021 - 14:30
  • Op eigen initiatief
  • Met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep ad hoc herstelplan
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO op 12/04/2021