FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies van transportenergie

Publication date: 
14/02/2020 - 15:00
  • Op vraag van de minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, in een brief van 16 december 2019
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 14/02/2020