FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Voorontwerp van advies over de lijst van voorgestelde criteria tot herziening van de omzendbrief P&O/DO/2 betreffende het aankoopbeleid van de federale overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout

Publication date: 
25/09/2009 - 16:00
  • 25 september 2009
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, Paul Magnette