FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

FRDO Info

Met de driemaandelijkse nieuwsbrief FRDO-Info wil de Raad informeren over zijn initiatieven en producten: adviezen, forumactiviteiten en publicaties.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen.

 • Nummer 84, februari 2022
  • Webinars en studies: communicatie, financiering en mobiliteit | Seminarie EU-Afrika | opvolging adviezen 2021 | Actueel in de raad
 • Nummer 83, oktober 2021
  • Adviezen: COP26 klimaat / studie indicatoren SDGs / Seminaries, fora en studies / Actueel in de raad / Briefing European Green Deal
 • Nummer 82, februari 2021
  • Adviezen: plan voor herstel en veerkracht /rechtvaardige transitie | Seminaries en fora | Actueel in de raad /Briefing European Green Deal
 • Nummer 81, juni 2020
  • Adviezen: nationaal hervormingsprogramma, circulaire econo-mie, geplande veroudering, transportenergie, winterbrandstof | Duurzaamheidsverslag / Green Deal newsletter | Geplande seminaries en fora | Actueel in de raad
 • Nummer 80, januari 2020
  • Advies federaal rapport duurzame ontwikkeling | Fora: Financiën en klimaatbeleid, spoorvervoer | Awards deeleconomie-mobiliteit/ Update 2030 | Advies mariene gasolie / Actueel in de raad
 • Nummer 79, juni 2019
  • Adviezen Nationaal Energie Klimaat Plan | Fora: biodiversiteit, mobiliteit, governance | Advies klimaatwet/ Seminaries financiering transitie | Duurzaamheidsverslag / Actueel in de raad
 • Nummer 77, december 2018
  • Boodschap voor de federale regering / Viering 25 jaar FRDO | Forum Biodiversiteit: samen het tij keren | Advies elektriciteitsnet / Persprijs FRDO | Duurzaam investeren in België / Actueel in de raad
 • Nummer 76, oktober 2018
  • Forum luchtkwaliteit / Viering 25 jaar FRDO | Advies Marien Ruimtelijk Plan | Advies alternatieve brandstoffen / Persprijs FRDO | Seminarie groene financiële producten / Actueel in de raad
 • Nummer 75, juni 2018
  • Luchtkwaliteit / Zijn de SDGs een instrument van verander-ing? | Advies Nationaal Pact voor strategische investeringen | Duurzaamheidsverslag / Persprijs FRDO | Advies Marien Ruimtelijk Plan / Actueel in de raad
 • Nummer 74, april 2018
  • Advies federaal rapport/Nationaal Hervormingsprogramma | Klimaat-gezondheid/Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen | Financiering van de transitie | Samenstelling raad/Adviezen productnormen/Persprijs | Opvolging adviezen 2017/Actueel in de raad
 • Nummer 73, december 2017
  • Financiering van de transitie | Klimaat-gezondheid/Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen | Noordzeevisie/EEAC-conferentie/Persprijs FRDO | Collaboratieve economie/Actueel in de raad
 • Nummer 72, juni 2017
  • Advies Voluntary National Review van ons land | Advies financiering energierenovatie van gebouwen | Duurzaamheidsverslag/Actueel in de raad | Seminarie investeringen en overheidsschuld
 • Nummer 71, maart 2017
  • Advies over het ontwerp van Nationaal Adaptatieplan | Financiering van energiezuinige gebouwen: studie en forum | Uitreiking Persprijs FRD0 - post-truth in de media | Opvolging adviezen / Actueel in de raad | Richtsnoeren voor de deeleconomie
 • Nummer 70, december 2016
  • Advies over de Nationale Strategie duurzame ontwikkeling | Financiering van de transitie | ForumJongeren in de bres voor het klimaat | Persprijs / Actueel in de raad | Nieuwe economische benaderingen
 • Nummer 69, juni 2016
  • Financiering van de transitie | Advies klimaatbeleid | Actueel in de raad | Nieuwe economische benaderingen
 • Nummer 68, februari 2016
  • Advies actieplan bedrijven- mensenrechten | Reportage klimaatneutrale steden | Actueel in de raad | Verslag Jaarforum FRDO
 • Nummer 67 november 2015
  • Advies federaal rapport | Advies over de implementatie van de SDG | Advies ontwikkelingsplan elektriciteitsnet | Reportage klimaatneutrale steden | Actueel in de raad | Jaarforum FRDO 15 december/ agenda
 • Nummer 66, mei 2015
  • Advies over voedselverlies en -verspilling | Uitreiking Persprijs 2015 | Naar een duurzame product-diensteconomie | Klimaatneutrale steden | Duurzaamheidsverslag/Actueel |
 • Nummer 65, november 2014
  • Maakt groei gelukkig? Lunchdebat | Advies over carpooling | Forum 2014 over voedselverlies en -verspilling | Facebookpagina FRDO - Actueel
 • Nummer 64, juli 2014
  • Naar een koolstofarm België in 2050 | Elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 | Partnerschappen voor duurzame ontwikkeling | Lunchdebat 27 juni: Alleen in mijn auto? Het kan anders! | Actueel
 • Nummer 63, juni 2014
  • Advies voor een beleid van de federale regering gericht op duurzame ontwikkeling | Naar een koolstofarm België in 2050 | Partnerschappen voor duurzame ontwikkeling | Lunchdebat 27 juni: Alleen in mijn auto? Het kan anders! | Jaarverslag FRDO - Persprijs - Actueel
 • Nummer 62, december 2013
  • Vacature directeur van de FRDO | Jaarforum 2013: presentaties | Persprijs - Actueel in de raad
 • Nummer 61, november 2013
  • Algemene Vergadering | Advies klimaat en ontwikkelingssamenwerking | Advies governance van het klimaatbeleid | Advies nanomaterialen | Jaarforum 2013 – Actueel | Mobiliteitsbudget: advies FRDO
 • Nummer 60, oktober 2013
  • Magda Aelvoet nieuwe voorzitter van de raad | Jaarforum FRDO op 26 november | Advies mariene milieu | Advies milieuverklaringen bouwproducten | Persprijs duurzame ontwikkeling | Actueel in de raad
 • Nummer 59, juni 2013
  • Advies biociden | Tweede advies over de opvolging van Rio+20 en de Post-2015 Development Agenda | Advies vrijstellingen milieuverordeningen voor Defensie | Langetermijnvisie duurzame ontwikkeling goedgekeurd | Persprijs duurzame ontwikkeling | Actueel in de raad: IPCC, Plan Mariene Milieu, inspraak over biobrandstoffen
 • Nummer 58, maart 2013
  • Ontslag voorzitter Philippe Maystadt | Advies voor het Nationale Hervormings Programma van België | Advies over de studie "Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050" | Persprijs duurzame ontwikkeling en colloquium "Financiering van de transitie" | Actueel in de raad
 • Nummer 57, februari 2013
  • Eerste algemene vergadering van de nieuwe raad | Advies over de opvolging van Rio+20 | Adviezen pesticiden en brandstoffen | Jaarforum 2012 – naar een koolstofarme samenleving: verslag en teksten | Persprijs duurzame ontwikkeling 25 februari 2013 | Seminarie Nationaal HervormingsProgramma |  Jaarverslag 2012 | Update Rio+20 en EU2020 | Actueel in de raad
 • Nummer 56, oktober 2012
  • Philippe Maystadt nieuwe voorzitter FRDO | Rio+20, een nieuwe impuls voor duurzame ontwikkeling in België ? - Colloquium ter ere van Theo Rombouts | Jaarforum 2012 – naar een koolstofarme samenleving | Persprijs duurzame ontwikkeling | Actueel in de raad
 • Nummer 55, mei 2012
  • Advies langetermijnvisie duurzame ontwikkeling | Nieuwe samenstelling van de raad | Verhuis van het secretariaat | Rioconferentie juni 2012 | Rio+20, een nieuwe impuls voor duurzame ontwikkeling in België? - colloquium ter ere van Theo Rombouts | Jaarconferentie 2012 "2050: roadmap voor een koolstofarme samenleving" | Persprijs duurzame ontwikkeling 2012
 • Nummer 54, februari 2012
  • Rioconferentie en persprijs | Advies over informatie CO2-emissies van voertuigen | Advies over productnormen voor bouwmaterialen | Jaarverslag 2011 en opvolging adviezen | Nieuwsbrief Rio+20 | Actueel in de raad
 • Nummer 53, oktober 2011
  • Advies over de groene lening | Advies over ecodriving | Advies over Rio+20 | EEAC-jaarconferentie in Polen | Nieuwsbrief Rio+20 | Dag van de duurzame ontwikkeling | Actueel in de raad
 • Nummer 52, juli 2011
  • Advies over het elektriciteitsnet | Statement EEAC over Rio+20 | Nieuwsbrief Rio+20 | Langetermijnvisie duurzame ontwikkeling | Actueel in de raad
 • Nummer 51, mei 2011
  • Advies etikettering energieverbruikende producten | Adviezen over gewasbeschermingsmiddelen en hun duurzaam gebruik | Jaarforum FRDO: resource efficiency in het kader van duurzame ontwikkeling | Actueel in de raad
 • Nummer 50, maart 2011
  • Advies over de vermindering van het energieverbruik in gebouwen | Advies voor de Rio 2012 conferentie van de VN | Advies over de strategienota landbouw en voedselzekerheid | Jaarforum FRDO 31 maart: resource efficiency in het kader van duurzame ontwikkeling |     Actueel in de raad
 • Nummer 49, februari 2011
  • Advies over dierlijke en plantaardige eiwitten | Jaarverslag 2010 en opvolging adviezen | Jaarforum FRDO 31 maart: resource efficiency in het kader van duurzame ontwikkeling | Persprijs duurzame ontwikkeling – editie 2011 | Actueel in de raad
 • Nummer 48, november 2010
  • Advies voor het Nationale Hervormingsprogramma van België | Persprijs duurzame ontwikkeling – laureaten 2010 | Actueel in de raad
 • Nummer 47, oktober 2010
  • Duurzaam landgebruik – een centrale maatschappelijke uitdaging | Advies over het ontwerp van afvalplan van NIRAS | Adviezen sectoraal akkoord milieuvriendelijke detergentia en duurzaam hout | Strategie EU2020 en het Nationale Hervormingsprogramma van België |     Uitreiking persprijs duurzame ontwikkeling op 27 oktober | Actueel in de raad
 • Nummer 46, juli 2010
  • Advies aan de nieuwe regering over het beleid duurzame ontwikkeling | Advies klimaatwet | Persprijs duurzame ontwikkeling | Aanpassing van de website | Actueel in de raad
 • Nummer 45, april 2010
  • Advies voedingssysteem | Advies C02 prijssignaal | Jaarverslag | FRDO Persprijs 2010
 • Nummer 44, februari 2010
  • Seminarie “biodiversiteit: uitdagingen en oplossingen” op 19 januari 2010 | FRDO Persprijs 2010
 • Nummer 43, december 2009
  • Seminarie Biodiversiteit | Forumdag FRDO 16 november: een Sustainable New Deal voor België - foto's
 • Nummer 42, december 2009
  • Advies over een ontwerp van koninklijk besluit “tot beperking van het op de markt brengen van voorwerpen die asbest bevatten” | Advies over een vergroening van de fiscaliteit in het kader van duurzame ontwikkeling | Advies over de klimaattop van Kopenhagen | Verslag Forumdag FRDO 16 november: een Sustainable New Deal voor België | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 41, september 2009
  • Forumdag FRDO 16 november: een Sustainable New Deal voor België | Advies over de aankoop van duurzaam hout door de overheid | Advies over belastingsverminderingen voor energiebesparende investeringen | Enquête nieuwsbrief 2009 | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 40, juli 2009
  • Advies over de elektriciteitsbevoorrading in ons land | Advies over de normen voor houtpellets als brandstof  | Advies over een verbod op producten die dimethylfumaraat bevatten | Forumdag FRDO op 16 november: een Sustainable New Deal voor België | Rondetafel Voortgangsverslag Lissabonstrategie (Nationaal Hervormingsprogramma) |     Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 39, april 2009
  • Prioriteiten voor het Belgische EU-voorzitterschap 2010 | Aanbevelingen voor een federaal herstelbeleid | Advies over het ontwerp van nationaal actieplan leefmilieu-gezondheid | Advies over de beleidsnota “R echt op gezondheid” van DGOS | Advies over de toekomstige werking van het IPCC | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 38, februari 2009
  • Advies over het voorontwerp van federaal plan productbeleid | Advies over de federale bijdrage tot de strijd tegen luchtvervuiling | Advies over het ontwerp van nationaal klimaat 2009-2012 | FRDO forum 2008: Energie - Klimaat 2050 | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 37, december 2008
  • Advies actieplan duurzame overheidsopdrachten | Advies actieplan biodiversiteit | FRDO forum 2008: Energie - Klimaat 2050 | Nieuwe locatie en samenstelling FRDO secretariaat | EEAC jaarconferentie Bordeaux | Activiteiten werkgroepen

 • Nummer 36, juli 2008
  • Advies derde federaal plan Duurzame ontwikkeling | Advies biomassa | Advies batterijen en accu's | Advies gevaarlijke stoffen in elektrische apparatuur | Jaarverslag 2007 | Lissabonstrategie en het nationaal hervormingsprogramma van België | Verhuis van het FRDO secretariaat | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 35, december 2007
  • Advies kinderrechten | Conferentie: "Duurzame ontwikkeling, onze toekomst?" | Coöptatie van de vertegenwoordigers van de jongerenraden | Nieuwe presentatiebrochure FRDO | Belgisch voortgangsverslag over de uitvoering van de EUSDS | EEAC jaarconferentie Evora |  Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 34, oktober 2007
  • Conferentie Duurzame ontwikkeling onze toekomst? 20 jaar Brundtland rapport | Advies over een indicatorenset voor DO | Advies over een wijziging van het KB met betrekking tot het op de markt brengen en gebruiken van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (PFOS en arseen) | Advies Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) | Advies voor het Vooruitgangsverslag 2007 over de Lissabonstrategie – uitvoering van het Nationale hervormingsprogramma van België | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 33, juli 2007
  • Advies over de ontkoppeling van groei en hulpbronnengebruik/milieudruk in België | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (splitsing van de erkenningen) | Advies over een ontwerp KB houdende reglementering van begassingen | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 32, mei 2007
  • Evaluatie van en aanbevelingen voor het duurzame-ontwikkelingsbeleid van de federale regering | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik | Jaarverslag 2006 | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 31, februari 2007
  • Opvolging adviezen 2006 | Advies rapport Commissie Energie 2030 | Advies elektrische verlichting huishoudens | Advies over drie KB’s verwarming | Advies over composteerbare en biologisch afbreekbare materialen | Advies reductieprogramma pesticiden en biociden |     Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 30, december 2006
  • Verslag Forum "Redefining prosperity:  een duurzame visie op groei en consumptie” | Klimaatconferentie Nairobi: een impressie | Nieuwe krant van de FRDO en brochure communicatie rond duurzame ontwikkeling | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 29, september 2006
  • Forum "Redefining prosperity:  een duurzame visie op groei en consumptie” 13/10 | Advies over het voorontwerp van actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen | Advies over de oriëntatienota voor het derde federaal plan duurzame ontwikkeling | Advies voor het Vooruitgangsverslag over de Lissabonstrategie | Advies over biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 28, juni 2006
  • Nieuwe samenstelling van de raad | Tweede advies over de Europese strategie duurzame ontwikkeling | Advies voor de tweede jaarlijkse evaluatie van het federale beleid duurzame ontwikkeling | Advies over productnormen voor verpakkingen | Advies over het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur | Advies van evaluatie van het Belgische klimaatbeleid: procedure-aspecten | Activiteiten werkgroepen | Rondetafels:  Europese strategie duurzame ontwikkeling en Wereldhandelsorganisatie | Jaarverslag FRDO
 • Nummer 27, maart 2006
  • Advies over de thematische strategie natuurlijke hulpbronnen van de Europese Unie | Advies over het ontwerp van referentiekader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen | Advies over de herziening van de grondwet inzake duurzame ontwikkeling | Advies over de herziening van de grondwet inzake het recht op water | Advies over de Belgische Nationale strategie biodiversiteit | Activiteiten werkgroepen | Intern seminarie over het derde federaal rapport duurzame ontwikkeling | Jaarverslag en opvolging adviezen 2005
 • Nummer 26, december 2005
  • Derde advies over een klimaatstrategie na 2012 | Advies klimaatverandering en gezondheid | Forum Communicatie | Activiteiten werkgroepen
 • Nummer 25, november 2005
  • Draagvlakenquête | Seminarie indicatoren | Forum Communicatie | Activiteiten werkgroepen | Nieuwe sites duurzame ontwikkeling
 • Nummer 24, september 2005
  • Adviezen | Activiteiten werkgroepen | Conferenties | Agenda
 • Nummer 23, juni 2005
  • Adviezen | Activiteiten werkgroepen | Conferenties
 • Nummer 22, februari 2005
  • Adviezen | Activiteiten werkgroepen | Jaarverslag + opvolging adviezen door de regering
 • Nummer 21, december 2004
  • Adviezen | Activiteiten werkgroepen | Conferenties | Studie EEAC | Het Secretariaat verhuist
 • Nummer 20, november 2004
  • Adviezen | Opvolging van het Federale Plan | Activiteiten werkgroepen | Conferenties | Nieuw op de website | Het Secretariaat verhuist
 • Nummer 19, mei 2004
  • Adviezen | Jaarverslag 2003 | Activiteiten werkgroepen | Feestviering 10 jaar FRDO | Repertorium acties duurzame ontwikkeling | Nieuwe samenstelling bureau
 • Nummer 17-18, december 2003
  • Een instrumentenbord voor duurzame ontwikkeling | Billy Globe in een nieuw kleedje | Internationale conferenties | Geografische nota’s ontwikkelingssamenwerking | Info via mail
 • Nummer 16, juni 2003
  • Duurzame ontwikkeling als beleidskader voor de regering | Symposium participatie en duurzame ontwikkeling | Advies over het consultatiebeleid
 • Nummer 15, maart 2003
  • Opvolging adviezen raad door regering | Adviezen strategienota’s DGOS | Adviezen Belgische beleidsplannen
 • Nummer 14, december 2002
  • Opvolging Wereldtop over duurzame ontwikkeling | Samenwerking tussen raden duurzame ontwikkeling | Advies over de doelbewuste introductie in het leefmilieu en het in de handel brengen van ggo’s
 • Nummer 13, september 2002
  • Resultaten tweede draagvlakenquête duurzame ontwikkeling | Advies Richtplan produkten in hoofdlijnen | Tweede advies ter voorbereiding van de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg
 • Nummer 12, juni 2002
  • Verslag van het symposium duurzame productie en consumptie: een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid | De 10 prioriteiten van de FRDO voor Johannesburg | Vijf nieuwe adviezen goedgekeurd
 • Nummer 11, maart 2002
  • Symposium duurzame productie en consumptie: een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid | Installatie vernieuwde FRDO: overleg en samenwerking voortzetten | Opvolging adviezen 2001: FRDO heeft invloed op regeringsbeleid | Werkgroepen/ Nieuwe adviezen
 • Nummer 10, december 2001
  • Vernieuwde FRDO: Koning benoemt 38 leden met stemrecht | Adviezen ontwikkelingssamenwerking: FRDO over onderzoek GGO's en defederalisering | Website Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling
 • Nummer 9, oktober 2001
  • Beleidsvoorstellen symposium Rio+10 in België: De kloof tussen verbintenissen en beleid verkleinen | Adviezen over EU-beleid: FRDO pleit voor duurzamer Europa | Educatieve website www.billy-globe.org: Billy Globe informeert over duurzame ontwikkeling
 • Nummer 8, juli 2001
  • Symposium Rio+10 in België: De kloof tussen verbintenissen en beleid -- Krachtlijnen uit de toespraken van Prins Filip, minister Vande Lanotte en staatssecretaris Deleuze
 • Nummer 7, maart 2001
  • Duurzame ontwikkeling 10 jaar na Rio: FRDO bereidt symposium voor over kloof tussen verbintenissen en beleid | Adviezen 2000: Regering apprecieert werk van FRDO | Seminarie energie en klimaat: Rekening houden met verscheidene economische modellen
 • Nummer 6, december 2000
  • Aanpassing wet duurzame ontwikkeling: FRDO stelt concrete verbeteringen voor | Adviezen productnormen: Duurzamere productie en consumptie door reglementering voor asbest, brandstoffen en verpakkingen
 • Nummer 5, oktober 2000
  • Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004: FRDO dringt aan op bekendmaking en uitvoering | Adviezen over voorzorgsbeginsel, broeikasgasemissierechten, beleidsnota ontwikkelingssamenwerking en zesde milieuactieprogramma van de Europese Unie
 • Nummer 4, mei 2000
  • Advies over voorontwerpplan duurzame ontwikkeling: FRDO beoordeelt ICDO-document positief én kritisch | Jaarverslag 1999: Activiteiten sterk gegroeid | Advies over verzuring en troposferische ozon: België zet eerste stap in de goede richting
 • Nummer 3, februari 2000
  • Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling: FRDO bereidt advies voor over voorontwerp | Interview Nadine Gouzée: Innoverend rapport over duurzame ontwikkeling in België | Minister Demotte en staatssecretaris Boutmans: Regering vindt samenwerking met Raad belangrijk | Adviezen productnormen: Meningsverschillen over cadmium in batterijen en over biociden
 • Nummer 2, november 1999
  • Staatssecretaris Deleuze: De grote Belgische boot van koers doen veranderen | Memorandum en regeerakkoord: Van duurzame ontwikkeling prioriteit maken | Adviezen klimaatbeleid: Instrumenten om klimaatveranderingen te voorkomen | Symposium productbeleid: Geïntegreerd productbeleid én toekomstvisie nodig | Seminarie wetenschappelijk onderzoek: Goede wetenschapscommunicatie bijzonder belangrijk
 • Nummer 1, juni 1999
  • Enquête: Ruim draagvlak voor duurzame ontwikkeling in België | Adviezen: Begin van dialoog met de overheid