FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Thema's | FINANCIERING VAN DE TRANSITIE

Context

In 2015 hebben de regeringen van de wereld het Klimaatakkoord van Parijs en de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling aangenomen. De verbintenissen om klimaatverandering tot onder 2°C te beperken en om de 17 SDGs (= duurzame ontwikkelingsdoelen) uit te voeren kunnen niet uitgevoerd worden zolang de financiële stromen niet gelijklopen met de nodige acties.

Het laatste verslag van het Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatverandering (IPCC) van 6 oktober 2018 stelt bijvoorbeeld dat er snelle transformaties nodig zijn, niet te vergelijken met wat eerder al gebeurde. Doel moet zijn om tot 2035 2,5% van het mondiale BBP in het energiesysteem te investeren. Er komen steeds meer initiatieven op alle niveaus om publieke en privéfinanciering ten dienste van duurzame ontwikkeling en van de strijd tegen klimaatverandering te stellen.

Als gevolg van de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD) van de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) van de G20 in juni 2017, houdt dit ook in dat de verschillende types van risico op financiële instabiliteit door onder meer klimaatverandering, in rekening moeten worden gebracht.

Op Europees niveau voorziet het Actieplan Financing Sustainable Growth van de Europese Commissie van 8 maart 2018 in de integratie van duurzaamheid in risicobeheersing, maar ook in de bevordering van transparantie en van een langetermijnvisie in economische en financiële activiteiten. Om de klimaat- en energiedoelstellingen van 2030 te bereiken, gaat het in Europa concreet om het tekort aan financiering ten belope van 180 miljard euro per jaar te dekken.

In België werken de FOD Financiën, de Nationale Bank en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) al actief rond deze vragen. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling draagt bij aan het debat door vertegenwoordigers en toezichthouders van de financiële sector en van de institutionele investeerders bij het werk van zijn leden te betrekken.

 

Wat doet de FRDO?

Adviezen

Conferenties en seminaries

Achtergrondinformatie