FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Voorbereiding van deze verklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2021/www.frdocfdd.be

Niet-toegankelijke inhoud

Het grootste probleem op dit moment is het contrast, door de gebruikte kleuren. Dat heeft grotendeels te maken met de basisinstellingen van de site. Daarnaast is de omschrijving van de links niet altijd goed en zijn er niet overal beschrijvingen opgenomen van de afbeeldingen.

Voorgestelde alternatieven

Sinds het auditrapport hebben we al heel wat aanpassingen gedaan aan de site die zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de gesignaleerde problemen. We zijn ondertussen ook bezig met de voorbereiding van een geheel nieuwe site, waarmee alle problemen zouden moeten zijn opgelost. Alle documenten op onze site zijn ook steeds op eenvoudige aanvraag via mail te verkrijgen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met: jan.mertens@frdo-cfdd.be.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

De federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website: Federale ombudsman

Verbeteringsplan

We werken verder aan het wegwerken van de problemen op het vlak van contrast (voor zover we dat kunnen in de huidige site). We zorgen ervoor dat we stap voor stap de problemen op het vlak van links en omschrijving van afbeeldingen zoveel mogelijk oplossen. Ondertussen zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuwe site, die volledig toegankelijk zou moeten zijn.

Deze verklaring is op 11/10/2021 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 11/10/2021